Ska du hyra ut din bostad?
Hyr ut helt kostnadsfritt
till våra företag

Söker ni bostad? Låt oss göra jobbet.

Ni betalar bara arvode om ni hittar boende genom oss.

 


Kontrakt

Här finner du frågor och svar som handlar om kontrakt.

Kan jag säga upp kontraktet?

Hyresgästen har alltid rätt till tre (3) månaders uppsägningstid, oavsett om bestämd eller obestämd hyrestid är avtalad, hyreslagen 5 § 1 st. Hyresgästen och hyresvärden kan dock sinsemellan avtala om annat men vid tvist tar hyreslagens regler över. Detta gäller Hyresrätter.

 

När det gäller villor, bostadsrättslägenheter som hyrs ut av bostadsrättshavaren, möblerade och omöblerade rum eller ägarlägenheter så gäller följande. 

Hyresgästen har rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen.  Hyresvärden har  rätt att – oavsett den avtalade hyrestiden – säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen.

Exempel: Om hyresgästen säger upp hyresavtalet den 12 augusti, upphör det att gälla den 30 september. Om i stället hyresvärden säger upp avtalet den 12 augusti upphör avtalet att gälla den 30 november.

 

Vem skriver kontrakt?

Bostadstjänst AB är en autoriserad hyresförmedlare sedan 1976 som tillhandahåller kontraktskrivning enligt de senaste lagarna till företagskunder och privatpersoner, även om ni inte hyr eller hyr ut genom Bostadstjänst AB.  Bostadstjänst AB gör även kontroll av uthyrningstillstånd. För att säkrare kunna hyra eller hyra ut i andra hand är det viktigt att vara observant och försiktig då bostadsmarknaden i många fall är överhettad och kan dra till sig oseriösa aktörer.  Ni kan maila eller ringa oss under hela hyrestiden om ni har några frågor. Kontakta oss på Bostadstjänst AB så berättar vi mer.  Ring 08-300064 eller maila till oss på  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .