Ska du hyra ut din bostad?
Hyr ut helt kostnadsfritt
till våra företag

Söker ni bostad? Låt oss göra jobbet.

Ni betalar bara arvode om ni hittar boende genom oss.

 


Kan jag säga upp kontraktet?

Hyresgästen har alltid rätt till tre (3) månaders uppsägningstid, oavsett om bestämd eller obestämd hyrestid är avtalad, hyreslagen 5 § 1 st. Hyresgästen och hyresvärden kan dock sinsemellan avtala om annat men vid tvist tar hyreslagens regler över. Detta gäller Hyresrätter.

 

När det gäller villor, bostadsrättslägenheter som hyrs ut av bostadsrättshavaren, möblerade och omöblerade rum eller ägarlägenheter så gäller följande. 

Hyresgästen har rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen.  Hyresvärden har  rätt att – oavsett den avtalade hyrestiden – säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen.

Exempel: Om hyresgästen säger upp hyresavtalet den 12 augusti, upphör det att gälla den 30 september. Om i stället hyresvärden säger upp avtalet den 12 augusti upphör avtalet att gälla den 30 november.